A Rolex időtlensége

A marketing szakemberek figyelmét főleg az a társadalmi réteg köti le, melynek tagjai, jövedelmi viszonyaik..

Tovább olvasom

A Rolex időtlensége

A marketing szakemberek figyelmét főleg az a társadalmi réteg köti le, melynek tagjai, jövedelmi viszonyaik és kiemelt helyzetük révén, potenciális vásárlóknak számítanak, és  preferenciáik, igényeik stb. úgyszólván szükségszerűen hoznak létre különböző státusz szimbólumokat. Ezekkel egyszerre jelzik és igazolják hovatartozásukat. Néhány, kivételesen márkás termék esetében a fogalom mára már szinte összeolvadt tárgyi megjelenésével, így például a Rolex karóra „klasszikus” státusz szimbólummá, mintegy annak szinonimájává magasztosult. Birtoklását elsősorban természetesen csak a legfelső társadalmi réteghez tartozók engedhetik meg maguknak, kifejezésre juttatva ezzel (is) az –alkotmányosan és deklaráltan ugyan nem, a valóságban azonban annál inkább létező – osztályok közötti hierarchiát. Számos extra minőségű, esztétikailag és funkcionálisan egészen magas rendű produktum létezik a világban, azonban talán csak kifinomult érzékkel megáldott marketing szakemberek a megmondhatói, mi az a plusz, ami patinás és csorbítatlanul jó hírű cégek egy-egy termékét erre a különleges piedesztálra emeli.